اساتید قبلی

 اقای محمد مراد دارابی مدرس ویلن .موسس اموزشگاه  موسیقی  دستان

اقای سید  مظفر موید مدرس نی .موسس اموزشگاه  موسیقی روح افزا

اقای حمید رضا ازاده فر مدرس تنبک. موسس اموزشگاه  موسیقی درویش خان

اقای سید رضا طباطبائی مدرس اواز .موسس اموزشگاه  موسیقی نی داوود

اقای حمید رضا شهری مدرس تار وسه تار

اقای دکتر امید قبادی مدرس سنتور .مسول واحد موسیقی حوزه هنری اصفهان

اقای حسین کیوان مدرس تنبک .موسس اموزشگاه  موسیقی مکتوب نخست

 اقای سعید مزدک مدرس تار وسه تار

اقای رسول شفائی مقدم  مدرس تنبک

اقای شهریار بلوچستانی مدرس تنبک

اقای مهران قاضی .مدرس نی .موسس اموزشگاه موسیقی سماع

اقای کیوان عسگری پور مدرس تنبک .موسس اموزشگاه موسیقی نوای مهر سپاهان

اقای مجید مطاع مدرس تنبک

اقای پژمان اختیاری مدرس سنتور

اقای مسعود کبوتری مدرس تار وسه تار

اقای مسیح کبوتری مدرس نی

اقای غلامرضا کشاورز مدرس سنتور

اقای مجید حسابی مدرس تنبک

اقای دکتر علیان مدرس تار وسه تار

اقای دکتر بهنام محمودی مدرس تنبور

اقای بابک دیهیمی نیا مدرس سنتور

اقای مرتضی نورانیان فرمدرس ویلن

اقای فرهاد یدالهی مدرس گیتار

اقای ستار هوشیاری پور مدرس تار وسه تار

اقای محمد ربانی مدرس تار وسه تار

اقای محمد مهدی اسمعیلی مدرس ارگ

اقای مهدی رحیمی تبریز مدرس گیتار

اقای حمید رضا گوشبر مدرس دف

اقای مهدی ندیمیان مدرس سنتور

اقای پیمان فروغی مدرس سنتور

اقای امیر امیر حسینی مدرس تنبک

اقای منصور پزشگی مدرس تنبک

اقای عباس نادری مدرس تار وسه تار

اقای فتاح بهزادی پور مدرس تار وسه تار

اقای امیر حسین حبیبی دردشتی مدرس تار وسه تار

 اقای محمد عموتقی مدرس نی ودف

اقای محمد پولاد خان مدرس گیتار

اقای مرتضی شفیعی مدرس ویلن

اقای ابوالفضل اقایی مدرس سنتور

اقای مجتبی قاضی مدرس نی

اقای علیرضا  قاسمی مدرس نی

اقای عباس طاهری مدرس گیتار

اقای علی ذاکری مدرس گیتار

اقای علی مرادی مدرس تنبک

اقای مجید رجبی مدرس نی

اقای مجید شفیعی مدرس گیتار

اقای فرشاد معافی مدرس تنبک

اقای رادمهر کاظمی مدرس اواز

اقای بهادر قوامی مطلق مدرس ساز دهنی

اقای حامد محمدی مدرس ترومپت

اقای ادیب شاه ابراهیمی مدرس تنبور

اقای بابائی مدرس تنبک

اقای احمد رضا مدیحی مدرس اواز

خانم فاطمه نیکوزاد  مدرس سنتور

خانم امنه خداداد مدرس گیتار

خانم فنائیان مدرس اواز

خانم اکسیری مدرس گیتار

خانم نعمتی زاده مدرس سنتور

خانم لیلا مسائلی مدرس تار وسه تار

خانم مریم مهرابی مدرس ویلن

خانم بهاره شریعتی  مدرس سه تار

خانم معصومه ماهوری مدرس تنبک

خانم زهره شجاعی مدرس ویلن

خانم زهرا شجاعی مدرس ارگ وپیانو

خانم ژیلا ولی خانی مدرس سنتور

خانم ملیحه لاوی مدرس تنبک

خانم مژگان اصفهانی زاده مدرس تنبک

خانم ترمه باف مدرس تنبک

خانم ابراهیمی مدرس تار وسه تار

خانم اقایی مدرس سنتور

خانم نوشین روحانی زاده مدرس تار وسه تار

 

آموزشگاه موسیقی رودکی

میدان انقلاب-جنب بانک تجارت و دفتر راه آهن-کوچه فرصت-ساختمان امین-طبقه اول(طبقه فوقانی پوشاک وحدت)

موبایل : 09131656535

تلفن : 32221927-031 ,  32227818-031  ,  32201895-031

کلیه روزهای هفته صبح و عصر

 

عضویت در سایت