سازهای سنتی

 

نام ساز

نام استاد

روز

ساعت

تار و سه تار

آقای ترکیان

شنبه

9-4

آقای زرین نقش

یکشنبه

9-4

آقای کریمی

سه شنبه

9-4

اقای وحیدا

چهارشنبه

9-4

اقای اسماعیلی

جمعه

13-9

نی

اقای اسماعیلی

شنبه

9-4

سنتور

خانم اذری

دوشنبه

9-4

اقای وحیدا

سه شنبه

9-4

آقای اسدی

چهارشنبه

9-4

اقای رضایی منش

یک شنبه

9-4

آقای میرزایی

جمعه

13-9

دف

آقای فریدی

شنبه

9-4

خانم ناجی

دوشنبه

9-4

آقای ذوالنوری

سه شنبه

9-4

آقای جوزدانی

چهارشنبه

9-4

خانم دانشور

پنجشنبه

9-4

آقای پورکمالی

جمعه

13-9

تنبک

 

اقای فریدی

شنبه

9-4

اقای شفاهی

یکشنبه

9-4

اقای جوزدانی

چهارشنبه

9-4

خانم مرکزی

پنجشنبه

9-4

اقای پورکمالی

جمعه

13-9

اقای سلمانی

جمعه

13-9

کمانچه

آقای کارگر

سه شنبه

9-4

عود

اقای نحوی

جمعه

9-4

 

 

 

آموزشگاه موسیقی رودکی

میدان انقلاب-جنب بانک تجارت و دفتر راه آهن-کوچه فرصت-ساختمان امین-طبقه اول(طبقه فوقانی پوشاک وحدت)

موبایل : 09131656535

تلفن : 32221927-031 ,  32227818-031  ,  32201895-031

کلیه روزهای هفته صبح و عصر

 

عضویت در سایت